سفارش تبلیغ
مسابقه صبح رسانه
مسابقه صبح رسانه

تو بهار منی

باید برای باور این همه بدنامی

این همه ناکامی

بخوابم یا از خواب برخیزم

 


ارسال شده در توسط محمود مردوخیان